Pokušení

Jako jablko pokušení,
ten vzrůstající chtíč,
myšlenky znají jen rozptýlení,
soustředěnost je dávno pryč…

Možná kdyby jsi věděl,…
kdybych měla možnost ti říct,…
teď by jsi tu se mnou seděl
a nemusel říkat nic…

Pohlédla bych ti do očí
a na tváři cítila dlani,
a přála s...

Zobrazit

Zloděj

Jak asi zní z úst básníka,
troufalá slova lásky,
když ve skutečnosti naříká,
a potom bez nadsázky,

sladce ti šeptá do uší,
jak bájný rytíř,
tvé srdce, rozbuší,
a ty se chytíš,

do sítí pytláka,
jenž pasti políčí,
a pak tě přiláká,
na vůni jehličí.

Ten pocit voln...

Zobrazit

Sen o lese

Tajené tóny se kolem stromů plíží,
jsou hladké, jemné, s láskou na les shlíží.
Je krásně teplo, lehko. Není proč se bát.
Chci do trávy ulehnout a šťastně usínat.
Po větru line se hlas fléten,
Slunce jasně září a trávou voní květen.
Stromy kolem nás vzhlíží v mocné výše...
Zobrazit

Rekrut

Budu-li odveden

Tak jen k lásce

Té budu oddaný

Té budu věrný

Té budu přísahat

Že nikdy nezradím

Pro ni i padnu

Budu-li odveden

Tak budeš mámo

Tak pyšná

Žes mi na tu vojnu dala

Ze sebe to nejlepší

Žes vychovala dobrého syna

Budu-li podveden

Pak odpusť

Dezertérovi zbaběl...

Zobrazit