Kancelář (malá ukázka z mé divadelní hry, jež píši)

Kulisa 1:           (Kulisa jeviště představuje běžnou firemní kancelář, po obou stranách jeviště dominují tři kancelářské stolky s

                          PC, v pravém zadním rohu vše převyšujepolice s šanony a firemními dokumenty. V předu pravé strany stojí

                          věšák na kabáty)

Scéna 1:           (Zvuk klíčů šramotících v zámku dveří, se rozléhá divadlem. Ozve se prásknutí dveří a na scénu zleva přichází

                          Paní Ouřadová)

 

Ouřadová:      Dobré ráno! (Zvolá za chůze rázným hlasem. Zastaví se uprostřed jeviště a rozhlédne se po prázdné kanceláři.

                         Otočí se směrem k publiku) Vy neumíte zdravít? (Říká rozčileně) Není na světě nic horšího, než když se

                         neodpoví na pozdrav! No ano, vás myslím! A vás taky! (Rukou ukazuje nahoru kamsi do prostoru hlediště)

 

Malý:               (Vyjde od dveří a práskne s nimi)

                         Kocháte se obrazem? (Řekne nadneseně a dojde až k obrazu) Nina ještě nepřišla? (Řekne, hledíc na

                         obraz)

 

Ouřadová:      (Ušklíbne se a posadí se za stůl)

 

Malý:               (Stále hledí na obraz a uznale kývá hlavou)

                         Jó tahle fotografie donutí člověka přemýšlet. Byli jsme tehdy ještě ucha, když se firma zakládala.

                         Dokonce i vy tady vypadáte ještě dobře, paní Ouřadová. (Řekne a přitom ukazuje prstem na obraz)

 

Ouřadová:     To měl být vtip!? (Řekne zamračeně)

 

Malý:              Ani nevím. Když jste se nesmála, tak asi ne.

 

Ouřadová:     Víte vůbec něco?!

 

Malý:              Nina už přišla?

 

Ouřadová:     Vidíte jí tu snad někde?

 

Malý:             (Rozhlédne se po jevišti- kanceláři)

 

Ouřadová:   A co tu vlastně pořád přešlapujete? Já nemám čas ani náladu si s váma povídat. (Vsedě se otočí a z regálu

                      Vyndá jeden šanon s dokumenty, položí jej na stůl a začne jím listovat)

(Opět prásknou dveře a na scénu přichází Nina Kocírková .Přes rameno má kabelku, v ruce drží pet lahev s minerálkou)

 

Nina:             Dobrý den! (Hlasitě a s úsměvem pozdraví, rozhlédne se po kanceláři a posadí se ke svému pracovnímu stolu

                       hned u dveří)           

 

Malý:             Dobré ráno. (Řekne, očividně nervózní)

 

Ouřadová:    Ahoj Nino.

 

Nina:              Dneska tu nejsem poslední? (Prohlásí optimisticky)

 

Ouřadová:     Mám to někam zapsat? (Řekne škodolibě)

 

Nina:               (Nechápavě se podívá) Co? Já už mám odpíchnuto.

 

Malý:              (Nenápadně pozoruje Ninu a přejde od obrazu k paní Ouřadové)

 

Nina:               (Opře se lokty o stůl a dlaněmi spojí ruce) Copak jste nám přišel říct, pane Malý?

 

Malý:              (Koktá) No… Já… Mmm… Přišel jsem za vámi s reklamací, paní Ouřadová (Podává paní Ouřadové papír

                        Formátu A4)

 

Ouřadová:     Kdepa co zase zkur-

 

Nina:              (Rychle jí skočí do řeči) Pokazili. Viďte paní Ouřadová.

 

Ouřadová:     (Podívá se na Ninu přísným pohledem) Ty jsi dnes nějaká upovídaná.

 

Nina:              Já?

 

Ouřadová:     Ne, já. (Odsekne)

 

Nina:               Vy jste dneska upovídaná?

 

Ouřadová:      Ty nemáš co na práci?

 

Nina:               (Zašklebí se na paní Ouřadovou a usměje se na pana Malého)

                         Potřebujete ještě něco, pane Malý?

 

Malý:               (Zadrhává v řeči. Prstem se škrábe na čele) No. Já. Už půjdu, potřebují mě na dílně. (Odchází od stolu paní

                         Ouřadové. Omylem zavadí rukou o šanon, který leží na stole. Ten spadne na zem)

                         Promiňte. (Rychle se sklání a sbírá šanon)

 

Nina:                (Vše s mírným úsměvem a  úžasem v očích pozoruje)

 

Ouřadová:      (Opře se lokty o stůl. Obličej skryje do dlaně a kroutí hlavou)

 

Malý:               Promiňte (Opakuje a couvá od stolu paní Ouřadové, přitom vrazí do věšáku, který stojí opodál)

                         Omlouvám se. Tak zatím, už musím. (Koktá. Urychleně odchází)

 

Ouřadová:      (Oddychne si) To je zase ráno. (Dál listuje v šanonu)

 

Nina:               (Vezme do ruky lahev s minerálkou, otevře ji a začne pít)

 

(S prásknutím dveří na scénu rychle vchází pan Obermajer. Nina si leknutím polije obličej a zakucká se)

 

Obermajer:     Zdravím vás Nino! (Řekne hlasitě)

 

Nina:               (Pokyne rukou, zatím co si ubrouskem utírá obličej a ještě několikrát si odkašle)

 

Obermajer:    (Přejde ke stolu paní Ouřadové) Ahoj Maruško.

 

Ouřadová:     Dobré ráno, Olivere.

 

Obermajer:    (Otočí se na Ninu) Snad jste se mě nepolekala, Nino. (Řekne s mírným pousmáním)

 

Ouřadová:      Tady je vůbec od rána veselo. (Řekne ironicky)

 

Nina:               Jste tu dnes brzy, pane řediteli.

 

Obermajer:     Někdo vás tu musí občas pohlídat.

 

Ouřadová:      (Podívá se na Obermajera) A co vlastně potřebuješ?

 

Obermajer:     Ale, (Řekne dlouze a zklamaně) hledáme nového účetního.

 

Nina:                Vždyť jste jednoho před pár týdny přibírali.?

 

Obermajer:     (Podívá se na Ninu) No, to je právě ten, co ho hledáme. (Mírně se zamračí a zamyslí se. Podívá se na paní

                         Ouřadovou a zpět na Ninu)

                         Nevíte, co je to dneska s Karlem?

 

Ouřadová:      Ani mi nemluv, skoro mi tu před chvílí zboural kancelář. Jako by byl nervózní z Niny. (Řekne tázavě a podívá

                         se na Ninu)

 

Nina:               (Nechápavě se rozhlíží) Co, já?

Ouřadová:      No na mě se pořád nedíval. (Podívá se na pana Obermajera) Skoro si tu rozbil hubu, jak na ní civěl.

 

Nina:               Ale proč já? (Ptá se nechápavě. Vstane od stolu a popojde na okraj jeviště) Vždyť tu máme tolik jiných

                         ženských, (Ukazuje směrem do hlediště) vy už jste zapomněl?

 

Obermajer:    (Opřený o stolek Ouřadové se otočí a popojde k Nině) A kdo je tamhle ta?

 

Nina:              (Ukazuje do hlediště) Myslíte tu černovlásku vzadu? Nebo tu blondýnku?

 

Obermajer:   Ano tu. (Kývá hlavou)

 

Nina:              Tak kterou vlastně?

 

Obermajer:    Blondýnku.

 

Nina:               Nepracuje na expedici? Vy jste ředitel.

 

Obermajer:     Už je to stará fotografie, divím se, že tu ještě je. (Podívá se na Ninu)A kde jste vy?

 

Nina:                Ale pane řediteli. (Řekne s úsměvem) Mě bylo před deseti lety sedmnáct.

 

Obermajer:     (Nechápavě se zamračí) A co to má společného s tím, že nejste na fotografii?

 

Nina:                (Znuděně povzdechne) Jdu si sednout.

 

Ouřadová:      (Stále sedí za stolem a píše. Podívá se na Obermajera) A kolik tu vlastně teď pracuje lidí?

 

Obermajer:     (Zamyšleně) No, padesát procent určitě.

(Ozve se zaklepání a na scénu vchází Alena Tichá)

 

Tichá:              Dobrý den! (Řekne nahlas a mírně se nakloní k panu Obermajerovi) Můžu s vámi na okamžik mluvit, pane řediteli?

 

Obermajer:    Samozřejmě, slečno Tichá. Hned se vám budu věnovat. Tak dámy, ať se práce daří. (Pokyne rukou na adresu Niny a Ouřadové a společně se slečnou Tichou odcházejí. Dveře bouchnou)

 

Kulisa 2:         (Chodba ve firemní budově. Kulisu představuje dlouhá zeď, oddělující od kanceláře. Herci stojí při scéně až u okraje jeviště. Do levého rohu jeviště se umisťuje kulisa kávového automatu)

 

Scéna 2:          (Na scénu se v rychlosti umisťuje kulisa zdi, oddělující kancelář. Na jeviště přibíhají udýchaní ředitel Obermajer a jeho asistentka Tichá. Ona ho obějme kolem krku)

 

Tichá:              Už jsem se tě nemohla dočkat, Olivere.

 

Obermajer:    (Odtáhne se) Počkej, co když někdo půjde. A my tady rakhle na chodbě.

 

Tichá:              Tak pojď do kanceláře. (Táhne ho za ruku)

 

Obermajer:    Ne, počkej. (Přitáhne ji zpět)

 

Tichá:              Co je to s tebou? (Ptá se smutně)

 

Obermajer:    (Pousměje se) Ale nic, potřebuji si ještě něco zařídit.

 

Tichá:              Můžu jít klidně s tebou, jsem tvoje asistentka. (Přitiskne se k němu)

 

Obermajer:    Tohle zvládnu sám, neboj.

 

Tíchá:              Určitě budeš potřebovat pomoct, vím to.

 

Obermajer:    Teď nechci, ano? (Řekne důrazně) Běž do kanceláře zvedat telefony.

 

Tichá:              Proč? Stejně je to vždycky pro tebe.

Obermajer:    (Přitáhne si slečnu Tichou k sobě a dlouze ji políbí) Jen jdi. (Řekne již klidně, poté odejde na pravou stranu

 jeviště do zákulisí)

Tichá:              (Současně odchází na levou stranu jeviště do zákulisí)         

Obermajer:    (Přichází kradmo zpět na jeviště. Opatrně se rozhlédne po jevišti, poté se podívá do hlediště. Mírně se nahne,

                         jako by promlouval k publiku)

Už jsem myslel, že se jí nezbavím. Někdy je lepší být v posteli s angínou, než-li s milenkou. (Začne šeptat) Nikdo se nic nesmí dozvědět. Nikdo. Nesmějí přijít na to, že… (Odmlčí se)

 

Ouřadová:     (Je slyšet s povzdálí) Jdeš taky Nino?

 

Nina:               Už běžím!

 

Obermajer:    (Upraví si kravatu. Spěšně odejde na levou stranu z jeviště)

Na scénu (chodbu) vchází z prava paní Ouřadová a Nina.

 

Ouřadová:     Už se ti, holka, na to kafe dneska těším. (Obě dojdou až k automatu na kávu. Paní Ouřadová si vybírá kávu,

automat začne rachotit) Co ten Karel?

 

Nina:               Co je s ním?

 

Ouřadová:      Nedělej se. (Říká a vyndává kelímek z automatu)

 

Nina:               Je divnej. (říká otráveně a mačká tlačítka automatu) Vám se snad líbí, Marie?

 

Ouřadová:      Proč mě?

 

Nina:                Začala jste s tím.

 

Ouřadová:      Ještě aby jel po mně. (Mávne rukou)

 

Nina:               (Vyndává kelímek z automatu) Radši bych už šla. (Rozhlíží se)

 

Ouřadová:      Proč? Sedíme tam zavřený pořád.

 

Nina:               Kdyby šel ředitel. Znáte ho.

 

Ouřadová:      Prosím tě (řekne opovrženě) já vím, že ve škole neuměl krátit zlomky a teď by nám chtěl krátit prémie.

(Na scénu (chodbu) vchází Karel Malý. Ouřadová lehce poplácá Ninu po rameni)

Ouřadová:      Já jdu, zase ten Don Chuan. (Odchází z jeviště)

 

Nina:               (Vyčkává příchodu Karla Malého a usrkává kávu)

 

Malý:              (Přijde až ke slečně Nině a nesměle jí pohlédne do očí) Mohu vás pozvat na Kávu?

 

Nina:               (Rukou ukazuje svůj kelímek s kávou)

 

Malý:               Aha, no jo, vy už vlastně máte. (Drbe se na čele)

(Chvilku ticho)

 

Nina:               Chtěl jste mi něco?

 

Malý:               No, kafe už máte, co oběd?

 

Nina:               Lidi by měli řeči. Poslyšte, už musím jít. (Udělá krok, chystá se k odchodu)

 

Malý:              Nebo víkend u mě na chatě. (Řekne kurážně)

 

Nina:               (Směje se) Nejdete na to moc zhurta?

 

Malý:              (Spiklenecky se podívá, pousměje a mírně se nahne) No, když se mnou pojedete, napíšu na chatu vaše jméno.

 

Nina:               (Dá si ruku v bok) Abych s vámi jela, musel byste nejdřív chatu napsat na moje jméno. (Otočí se a odchází)

 

Malý:              (Povzdechne si a kroutí hlavou) To nebylo dobrý. Vůbec to nebylo dobrý. Konečně jsem s ní mohl mluvit (Říká

                        rázně) a takhle to (Odmlčí se) Že já ho poslech. (Zadívá se do hlediště) V životě už neposlechnu tak skvělou

                        radu. Prej balit ženský se psem, nebo sexem. Určitě. Příště zas. Já můžu někde balit leda tak šroubky do

                        krabic a ne ženský.

(Na scénu vchází Martin Horníček)

 

Martin:           Dobrý den, můžete mi poradit?

 

Malý:              To záleží s čím.

 

Martin:           Nebojte, nezdržím vás dlouho. Jsem tu nový, mám nastoupit jako účetní.

 

Malý:               Účetního přece máme!

 

Martin:           Nemám takové informace, bylo mi řečeno, že místo je tu volné.

 

Malý:               A kdo vám řekl takovou blbost?

 

Martin:           Můj otec!

 

Malý:              A vy jste vlastně kdo?

 

Martin:           (Podává panu Malému ruku) Promiňte. Jmenuju se Horníček.

 

Malý:              A váš otec?

 

Martin:           Pracuje tady.

 

Malý:              (Kýve mrzutě hlavou) Hm, já jsem tu vedoucí jakosti a nikdo takový tady nepracuje.

 

Martin:           A nemůžete se mýlit? Já se ale jmenuju po matce, můj otec…

 

Malý:              (Skočí mu do řeči) Ať se jmenujete třeba po Boženě Němcový, říkám, že nikdo takový tady nepracuje a já už

                        nemám čas! Jestli ještě něco chcete, v prvním patře je kancelář ředitele. Nashle! (Otáčí se a odchází z jeviště)

 

Martin:           (Říká si pro sebe) Hm, tak dík, ty troubo. Alespoň si dám kafe.

(Na scénu přichází Alena Tichá)

 

Alena:             Dobrý den, hledáte někoho?

 

Martin:           No, mám tu nastoupit jako účetní.

 

Alena:             A kdy?

 

Martin:           Příští rok to asi nebude, že ano.

 

Alena:              A máte už nějakou praxi?

 

Martin:           Jsem právě po škole.

 

Alena:             Tak to nevím, Oliv… (Odmlčí se) tedy pan ředitel si zakládá na praxi alespoň dva roky.

 

Martin:            Mohl bych s ním mluvit?

 

Alena:              Chcete hned teď?

 

Martin:            (Řekne otráveně) Ne, budu tady vysedávat dvě hodiny.

 

Alena:              Když mi tady nemáme na chodbě sezení. (Řekne s lítostí) Ne, počkejte! (Vyhrkne) Já vás posadím do jednací

                         místnosti, chcete? Není to nic moc, ale máme tam nová křesla.

 

Martin:            Slečno, doveďte mě ihned k panu řediteli. Nic jinýho si nepřeju.

 

Alena:             (Pokyne rukou) Pojďte se mnou do kanceláře.

(Oba společně odcházejí)

 

Kulisa 1:         (Ze scény se odstraňuje kulisa chodby a kávového automatu. Zůstává kulisa účetní kanceláře)

 

Scéna 3:         (V kanceláří za stoly sedí pouze Nina. Na scénu rychlým krokem přichází paní Ouřadová)

 

Ouřadová:      Tady nic nemůže fungovat normálně! (Hubuje a přichází ke svému pracovnímu stolu)

 

Nina:                Stalo se zase něco?

 

Ouřadová:      Zase? Ono se ještě nepřestalo dít to předchozí!

 

Nina:                A co?

 

Ouřadová:       Ty nic nevíš? Nikdo se nepochlubil?

 

Nina:               Bohužel.

 

Ouřadová:      To máš z toho, že ráno chodíš pozdě. Potom nic nevíš.

 

Nina:               A co s tím mám společného já? (Řekne rozzlobeně)

 

Ouřadová:      Ale nic. (Řekne otráveně)

 

Nina:                (Rezignovaně) Tak co se vlastně stalo. Reklamace?

 

Ouřadová:      (Rozhazuje rukama) No co bys řekla. To je pořád samej kvalt a všechno na poslední chvíli a teď tám na to

                         čumí jako sádrový pstruzí.

(Ozve se zaklepání a na scénu vchází Ředitel Obermajer a Martin Horníček)

 

Obermajer:     Tak dámy, vedu vám novou posilu. Tady pana Martina.

(Nina se zvedá od stolu a jde Obermajerovi a Martinovi naproti)

Ouřadová:      Dobrý den. (Řekne trochu mrzutě)

 

Nina:               (Podává s úsměvem ve tváři Martinovi Horníčkovi ruku) Nina. Dobrý den.

 

Martin:            Horníček. Dobrý den.

 

Obermajer:    Tak já vás tu všechny nechám a vy mu ženský ukažte co a jak. Zatím nashle.

 

Ouřadová:      Počkej Olivere! Jdu taky. Na dílně mají bordel.

(Ouřadová a Obermajer odcházejí)

Nina:               Můžu vám říkat Martine? (Stále mu tiskne ruku)

 

Martin:           To mě bude těšit. (Pokyne hlavou)

 

Nina:               Mě taky.  (Stále mu hledí do očí)

 

Martin:           Tak…už jsme se seznámili.

 

Nina:               (Konečně uvolní stisk Martinovy ruky) A…ano, promiňte.

 

Martin:           Netykáme si?

 

Nina:               Můžeme. Tak ahoj. (Řekne s mírnými rozpaky)

 

Martin:           Ahoj.

(S rozpaky si dají polibek na uvítanou)

 

Nina:               Tak tohle je tvůj stůl. (Ukazuje rukou a popojde k prázdnému kancelářskému stolu)

 

Martin:           Oni si tykají? (Říká a sedá si na své místo)

Nina:               Kdo?

 

Martin:           No…vaše kolegyně a…

 

Nina:                (Skočí mu do řeči) náš pan ředitel? Je kamarádskej, když mu dotyčnej zobe z ruky, jinak je trochu morous.

 

Martin:           (Přikyvuje)

 

Nina:               (Sedá si ke svému stolu) Nerozumíš trochu tady tomu?

 

Martin:           Nejde ti to?

 

Nina:               No, počítač není zrovna můj přítel.

 

Martin:           A někdo jiný je váš přítel?

 

Nina:               (Opře se lokty o stůl a podepře si hlavu. Vyzývavě se na Martina podívá)          A jak moc tě to zajímá?

 

Martin:            Teď mě zajímá ten tvůj počítač. Co s tím máš?

 

Nina:               (S rachotem se snaží vložit do počítače disketu) Ale, nejde mi vložit do počítače třetí instalační disketa.

 

Martin:            Ty máš ještě počítač s disketami?

 

Nina:                Je to krám. (Kroutí hlavou) Tak co vlastně s tím? Ta třetí mi tam prostě nejde.

 

Martin:           A vyndala jsi tu předchozí disketu? (Vstane od stolu a jde k Nině)

 

Nina:               Aha. (Řekne zamyšleně) A já proč už ta druhá tam šla nějak špatně.

 

Martin:           Ženský. (Řekne a kroutí hlavou) Kdybys byla blondýna tak bych to ještě pochopil, ale takhle nadupanou

                         bednu, to se jen tak nevidí.

 

One comment to Kancelář (malá ukázka z mé divadelní hry, jež píši)

Napsat komentář