Déšť

Tmavě tmavá šeď,

celou oblohu halila,
mokrých listů změť,
tvář země hliněnou odkryla.
Déšť skrápěl mou tvář,
rudý šál tančil větru,
nad obzorem zář,
jdu vstříc známému světlu.
Větve zpívají
tu píseň deště známou,
vodě se oddají,
jen slzy deště klamou.
Přich...
Zobrazit

Kráčet Smrti vstříc

“Odpusť,” řekl jsem s chladným výrazem ve tváři a pak tě střelil. Vypálil do tebe pět ran ze svého revolveru a pozoroval, jak tvé tělo padá dolů a dolů, níž, než kleslo na chodník, tak špinavý, nehodný tvého doteku, jak první kapky temně rudé krve vyplňují spáry mezi jednotlivými kostkami dláždění...

Zobrazit

Srdce

Domčo, musíme žít dál, ať je pravda jaká chce.

Neovlivníš důkaz, že už nás nechce

a že před věky řekla dál už NE,

životu směr zas ukažme.

Přestože nás miluje

dva do srdce nenacpe.

Ani kdyby chtěla,

jsem zraněné a neodpovídám,

na žádosti lásky, kterou jsem tak rádo mělo...

Zobrazit