Poslední Injudský bojovník – Kdo seje vítr, bouři sklízí

„Kdo seje vítr, bouři sklízí.“

Praví Bible svatá. A v jistém smyslu má pravdu. Ten, kdo páchá zlo, může jen zlo očekávat a také se mu ho dostane. Avšak co taková oběť? Je na ní dopuštěno se bezpráví a touží se samozřejmě pomstít, aby i způsobitel utrpení poznal bolest. Je jeho pomsta oprávněná? Je tím správným krokem msta? Křesťanský svět praví, že nikoliv, že pomsta není tím pravým řešením. „Nastavme druhou tvář,“ hlásá. A přesto se křesťané také mstí za své druhy, kteří byli zabiti bezvěrci. Naproti tomu barbaři tvrdí, že člověk má na pomstu nárok, pokud bylo ublíženo nevinnému.

Kdysi jsem si myslel, že pohanské kmeny neznají pojmy jako je čest, spravedlnost a lítost. Ale jedna osoba dokázala změnit mé mínění. Dokázala to, o čem jsem byl přesvědčen, že je naprosto nemožné. Nejen, že změnila můj pohled na pohany, změnila i mé vidění světa, Boha. Změnila mne celého. Zasáhla do mého života jako blesk. Rozmetala mé jistoty a zasela do mé mysli a srdce pochyby. Přesto jsem jí za to vděčen. Nebýt toho, že ji Prozřetelnost dovolila vstoupit do mého života, nežil bych nyní tak, jak žiji. Sice jsem daleko od své vlasti, od svého milovaného Říma, nejkrásnějšího města na světě, ale pracuji na tom, na čem chci. Snažím se zapsat vše, co jsem se dokázal na své pouti naučit. Nebýt mých drahých přátel, nikdy bych se nedožil tak požehnaného věku, sedmdesáti let v plné síle a se zdravým rozumem, a nevykonával mou nejoblíbenější činnost. Mé spisy již zaplnily skoro celou Malou knihovnu Shangri-la. Avšak to není důležité. Tento svitek totiž nepojednává o mém životě zde v Shangri-la.

Můj příběh se odehrává v bouřlivé době, kdy pohanské kmeny bojovaly nejen proti sobě, ale i proti křesťanským zemím. Byly to kruté boje. Sám jsem se jich účastnil jako voják ve službách franckého krále Chlodvíka z rodu Merovejců. Kmeny se vyvražďovaly navzájem a jedním takovým byl i kmen Injud. O tomto kmeni nejsou žádné věrohodné zdroje, ale říká se, že ve starověku to byl silný a slavný kmen. Jejich bojovníci bojovali dokonce pro samotného Caesara. Dnes již o tomto kmeni vím podstatně více, ale nebudeme předbíhat. Jak jsem již naznačil, kmen Injudů byl vyvražděn, ale naštěstí se zachránil jeden z potomků samotného vládce Injudů. Říká se jí Poslední Injudský bojovník. Vím, mělo by se říkat Poslední Injudská bojovnice, lidé ovšem říkali, že není člověkem. Kolovaly o ní báchorky, že je démonem, který vyšel z hlubin podsvětí, aby pomstil svou rodinu. Měl jsem tu čest setkat se s touto pozoruhodnou osobou, putovat s ní a teď i zaznamenat její příběh pro další generace.

Napsat komentář