Křídla

Kdybych měl křídla… Asi nejstarší, nebo přinejmenším jedna z nejstarších tužeb lidstva. Touha po svobodě, po pocitu volnosti a pohledu na zemi pod sebou. Vznést se k oblakům, přiblížit se ke hvězdám a ke svým bohům. Každičký příslušník každého národa o létání přinejmenším jednou snil...

Zobrazit