Šílená

Blázníš! Ty jsi blázen!
Ne, co to říkáš. Jsem v pořádku.
Podívej se na sebe! Nevidíš? Jsi šilená.
To není pravda.
Už se prober, tohle není normální! Takhle se lidi nechovaj.

Ale ano, copak to nechápeš?
Ne, nechápu. Jsi nenormální a nemáš to v hlavě v pořádku.
Vůbec nev...
Zobrazit

Rudá krása

V dlaních svých jablko svírajíc,
pozorujíc jeho líčka krví zalitá.
Však jeho barva vábí víc,
než-li všechna krása světa do hlíny vyrytá.
____
Kouřím jednu cigaretu za druhou a pozoruji, jak kusy spáleneho tabáku dopadají na podlahu a poté si s nimi hraje má bílá kočka...
Zobrazit

Černá a bílá

V černém hávu kráčí k nám,

na rukou drápy krví zalité,

to ztělesnění všech hrůz co znám,

v očích trýzeň a v dlaních zbraně prokleté.

Já bíle oděn v dlouhé ulici,

na rukou z hvězd zničených prach,

mé ztělesnění chrání před zlou štvanicí,

v očích krásu a v dlan...

Zobrazit