Koloušek

Klopýtám
závějí sněhu,
za sebou nechávám
stopu z kapiček
rudé krve.

Kopýtka cinkají
o mrazivý led
v nepravidelném rytmu,
jdu dál.

Třesu se
zimou i strachem.
Srdce mi slabě,
bezbranně buší.
Mráz štípě
do nozder.

Oříšková srst
na bocích září
rudou krví
a v očích mechov...

Zobrazit