Advokátská

Byla to jen vaše pauza
doktore honoris causa
když volal jste ať nechodím k soudům
že ušili by na mě boudu
a dával jste mi záruku
však soudu šel jste na ruku….
Kyblík pomyjí vylíti
na osm obrazů z devíti,,
si tem váš nevkus žádá
stejně tak prsten s kameí
i vaše hlava.
V té malé loutkářské faustiádě
fiogurka Kašpárka s milou tváří
za skřípání rolniček nápoj svaří
Ten archetyp molého ukrutníka
málokdy čas svůj maří
S čerty prý nerad se páří
Nad hlavu připnul svatozáři
podvod se snaží snoubit s vírou
Však etický základ dává víra
Kašpárku kde jsi listoval?
Ve stropu zeje velká díra
a kdopak by tě litoval?

Napsat komentář