Vánoční poutník

iGoogle.

Krajina v ticho oděná, pod bílou pokrývkou dřímá.

A já jak poutník prokřehlý, jenž krásu vůkol vnímá.

 Je  Štědrý večer, kráčím krajinou, jen stopa bílá zůstává.

A v dáli víska pod lesem, světélky oken zamává.

Mráz a sníh v tichu posvátném, kde vločka k vločce sedá,

A moje srdce láskou tlukoucí, blízká si srdce hledá.

*

Domovy voní jehličím, láska se všude rozlévá,

Kde žijí lidé laskaví, kde dobrá vůle prodlévá.

Kráčím dál krajem zšeřelým, na nebi hvězda září,

Odlesk té hvězdy vánoční mihne se v mojí tváři.

V záři té hvězdy slyším hlas, jenž s vlídností mi poručí,

„Běž domů poutníku vánoční, sevři své milé v náručí.“

Napsat komentář