Poslední cigareta

Zapálím si cigaretu,
poslední co pojí mě s tebou.
Nostalgicky ji podpaluji,
a s jejím rozžhavením začíná mé snění…

Teď už sám a cigareta hoří,
lehký dým do vzpomínek mě noří.
Pomalu potahuji a cítím tebe,
teď už sám, ach jak prázdné je nebe…

Tabák mizne, tvá přítomnost s ním,
bolest však, ta už nikdy nezmizí.
Je to kouř smutku vycházejíc ze mne,
rozplývající se láska, přísahala, že už neodejde…

Do konce zbývá už jen pár tahů,
na další vdech přestávám mít odvahu.
Ovzduší klidné, nikdo nezastaví to hoření,
úmorná to bolest, strašlivé to pomyšlení…

Už jen zadusit ten nedopalek,
prázdná krabička, na ní natržený kolek.
Vše je pryč, pocitům se bráním,
tolik jsem miloval, novou cigaretu si zapálím…

Kouřím pro vzpomínky,
které nikdy nevyhasnou…

Napsat komentář